Krok za krokom k aktívnemu občianstvu a k reintegrácii na trh práce


PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 2007-2013


Podprogram: GRUNDTVIG
Typ akcie: Partnerstvá
Akcia: Grundtvig Učiace sa partnerstvá


Doba realizácie projektu: 1.8.2013 – 31.7.2015