Cieľové skupiny

Primárna cieľová skupina

  • občania so zdravotným postihnutím v produktívnom veku

 

Sekundárne cieľové skupiny

  • vzdelávacie inštitúcie
  • zamestnávatelia
  • mimovládne inštitúcie
  • partnerské inštitúcie
  • poradcovia
  • úrady práce