Dokumenty

Situácia na trhu práce v okrese Dunajská Streda - link

Dotazník pre zamestnávateľov - link

Dotazník pre uchádzačov o zamestnanie - link

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu pre UOZ_SK - link

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu pre zamestnávateľov_SK - link