Hlavné ciele partnerstva

strict warning: Declaration of content_handler_field::options() should be compatible with views_object::options() in /data/9/f/9fef8f8d-b4a9-46a2-b1ec-68589c2c844a/starllp.eu/sub/sk/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field.inc on line 0.
 
  • výmenou informácií o trhu práce, o dobrých skúsenostiach v oblasti reintegrácie OZP prispieť k zlepšeniu kvality a zvýšeniu intenzity a objemu spolupráce na medzinárodnej úrovni medzi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti podpory zlepšenia zamestnateľnosti vrátane vzdelávania a prípravy pre trh práce a zvyšovania zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím
 
  • realizácia dotazníkového prieskumu zameraného na zisťovanie obmedzení a potrieb občanov so zdravotným postihnutím a na analýzu názorov, postojov a požiadaviek zamestnávateľov
 
  • výchova k aktívnemu občianstvu zvyšovaním sociálnej vyspelosti a osobnostného rastu občanov so zdravotným postihnutím
 
  • podpora (re)integrácie občanov so zdravotným postihnutím na trh práce zvyšovaním ich informovanosti a aplikáciou dobrých skúseností v praxi
 
  • zlepšenie kvality spolupráce medzi aktérmi trhu práce na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, zvyšovanie informovanosti zamestnávateľov