Linky

Linky v Slovenskej republike pre občanov  
so zdravotným postihnutím              

 
  • www.odz.sk
  • Občan, zodpovednosť, demokracia – ľudskoprávna, mimovládna organizácia
     
  • www.aozpo.sk
  • Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov
       
  • http://www.profesia.sk
  • Práca, zamestnanie, kariéra a nové pracovné príležitosti. Ponuka práce doma a v zahraničí.