PrezentáciePrezentácia projektu Krok za krokom k aktívnemu občianstvu a reintagrácii na trh práce - link

Vitajte vo Veľkom Mederi - link

GASTROVITAL - link

Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder - link

Situácia na trhu práce v okrese Dunajská Streda - link

Situácia na trhu práce v krese Komárno - link

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v Slovenskej republike - link

Active labour market measures_SK - link

Best practices_SK - link

Evaluation of questionnaire survey for job-seekers_SK - link

Evaluation of questionnaire survey for employers_SK - link